O mnie


Mam 3 synów, mieszkam i pracuję w Bielsku-Białej. Z wykształcenia - magister psychologii. Jestem instruktorką w szkole rodzenia, trenerką komunikacji empatycznej, posiadam certyfikat konsultanta laktacyjnego IBCLC.

Prowadzę prywatną szkołę rodzenia i poradnię laktacyjną. Pracowałam ponad 16 lat jako konsultantka laktacyjna na Oddziale Położniczym oraz Oddziale Patologii Noworodka Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Organizuję szkolenia, warsztaty na temat karmienia piersią dla rodziców oraz profesjonalistów zajmujących się opieką okołoporodową: położne, doradczynie laktacyjne, doule, pielęgniarki i lekarki/lekarzy.

Od kilku lat zafascynowana jestem ideą Porozumienia Bez Przemocy (NVC - Nonviolent Communication), komunikacji opartej na empatii i języku serca. Ukończyłam Studium NVC, Studium Mediacji NVC w Krakowie oraz kurs Coaching oparty na potrzebach, prowadzony przez Pernille Plantener z Danii . Wykorzystuję zdobywane umiejętności w codziennej pracy z rodzicami małych dzieci i interdyscyplinarnym podejściu do opieki w okresie ciąży i po porodzie.

W 2021 roku ukończyłam Podyplomowe Studia Pomocy Humanitarnej na Uniwersytecie Warszawskim. Karmienie piersią to nie tylko optymalny sposób żywienia dzieci - karmienie piersią ratuje życie w sytuacjach kryzysów: klęsk żywiołowych, trzęsienia ziemi, wojen, konieczności ucieczki czy uchodźctwa i tą wiedzą dzielę się m.in biorąc udział w pracach zespołu powołanego przez Ministra Zdrowia przygotowującego pierwsze w Polsce wytyczne dla strategii żywienia niemowląt i małych dzieci w sytuacjach kryzysowych oraz innych inicjatywach szkoleniowych poświęconych tej tematyce.

Wspieram personel medyczny w doskonaleniu umiejętności komunikacji, dbaniu o swoje zasoby oraz odnajdywaniu równowagi między dawaniem uwagi i empatii w życiu zawodowym a swoim życiem osobistym.

Lubię pisać artykuły i materiały edukacyjne dla rodziców. Jestem współautorką poradnika dla mam karmiących Piersią spoko (wyd. Fides, 2005/2017), broszury edukacyjnej Polskiego Towarzystwa Konsultantów i Doradców Laktacyjnych (do pobrania tutaj). Wiele lat związana byłam z wydawnictwem Agora: czasopismem Dziecko, gdzie prowadziłam rubrykę Pogotowie laktacyjne oraz forum Karmienie piersią na portalu edziecko. Byłam wolontariuszką Fundacji Promocji Karmienia Piersią: można przeczytać moje artykuły i spotkać się ze mną w Kąciku Eksperckim w Kwartalniku Laktacyjnym, magazynie online, wydawanym przez Fundację.

Jestem założycielką, a od roku 2022 prezeską Stowarzyszenia Dobrze Urodzeni. Zaangażowana jestem również w działalność Polskiego Towarzystwa Konsultantów i Doradców Laktacyjnych. Należę do Europejskiego Towarzystwa Konsultantów Laktacyjnych ELACTA. Koordynuję w Polsce działania IBLCE (Międzynarodowej Rady Egzaminującej Konsultantów Laktacyjnych), która organizuje międzynarodowy egzamin dla profesjonalistów w dziedzinie karmienia piersią i laktacji.

Współpracowałam m.in. z Fundacją Rodzić po Ludzku, Wydziałem Zdrowia Powiatu Bielskiego, Stowarzyszeniem DOULA w Polsce, akcją MLEKOTEKA, Fundacją Promocji Karmienia Piersią. W latach 2017-2019 roku byłam trenerką centralną w projekcie e-Mocni Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na rzecz edukacji osób wykluczonych cyfrowo.

Scroll to top